Ana Sayfa / DETAYLI BİLİMSEL PROGRAM

DETAYLI BİLİMSEL PROGRAM

29 EKİM 2020 PERŞEMBE
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E SALON F
13:15-13:30 AÇILIŞ
Nesrin Dilbaz
Oğuz Karamustafalıoğlu
13:30-15:00 KONFERANS 1
13:30 – 14:15
DÜNYA NASIL DEĞİŞTİ,
İNSAN NASIL DÖNÜŞTÜ
Oturum Başkanı: Atila Erol
Konuşmacı: Hüsnü Erkmen
PANEL 1
ÇOCUKLUK ÇAĞINDAN YETİŞKİNLİĞE NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR VE DEHB BİRLİKTELİĞİNE YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Umut Mert Aksoy
– Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu ile DEHB Eşhastalanımına Yaklaşım
Mustafa Tunçtürk
– Yaygın Gelişimsel Bozukluk ile DEHB Eşhastalanımına Yaklaşım
Doğa Sevinçok
– Entelektüel Yeti Yitimi ile DEHB Eşhastalanımına Yaklaşım
Mutlu Özbek
PANEL 2
CİNSİYET FARKLILIĞININ PSİKOFARMAKOLOJİK TEDAVİ YANITI ÜZERİNE ETKİSİ
Oturum Başkanı: Çiçek Hocaoğlu
– Major Depresif Bozukluk Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Farklı mıdır?
Ali Görkem Gençer
– Bipolar Bozukluk Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Farklı mıdır?
Bahadır Geniş
– Şizofreni Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Farklı mıdır?
Çiçek Hocaoğlu
– Anksiyete Bozukluklarının Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Farklı mıdır?
Esra Yancar Demir
PANEL 3
BİPOLAR BOZUKLUKTA KOMORBİDİTE ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Oturum Başkanı: Engin Emrem Beştepe
– Bipolar Bozuklukta Anksiyete Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları
Engin Emrem Beştepe
– Bipolar Bozuklukta Alkol-Madde Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları
Filiz İzci
– Bipolar Bozuklukta DEHB Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları
Batuhan Ayık
– Bipolar Bozuklukta Kişilik Bozuklukları Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları
Sümeyye Yasemin Kurtuluş Çallı
PANEL 4
METAMFETAMİN VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR
Oturum Başkanı: Ömer Şenormancı
– Methamfetamin ve Klinik Etkileri
Muhsin Koray Kılıç
– Metamfetaminle İlişkili Psikoz
Ömer Şenormancı
– Metamfetamin Kullanım Bozukluğu ve DEHB Eş Tanısı
Çetin Turan
– Metamfatamin Kullanım Bozukluğu Tedavisi
Mükerrem Güven
PANEL 5
ANKSİYETE KONTROLÜNDE MİNDFULNESS UYGULAMALARININ ETKİSİ
Oturum Başkanı: Işıl Göğcegöz
– Ebeveynlik Süreçlerinde Yaşanan Anksiyeteye Mindfulness Egzersizlerinin Etkisi
Alev Elmas
– Tüp Bebek Yaptıran Kadınlarda Yaşanan Anksiyeteyi Azaltmada Mindfulness İyi Bir Seçenek Olabilir mi? 
Aysel Karaca
– Onkoloji Hastalarında Anksiyete ve Mindfulness
Dilek Anuk
KONFERANS 2
14:15 – 15:00
KOGNİTİF TEORİ METAFOR DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ
Oturum Başkanı:
Hüsnü Erkmen

Konuşmacı: Atila Erol
15:00 – 15:30 KAHVE ARASI
15:30 – 17:00 KONFERANS 3
15:30 – 16:15
MADALYONUN 2 YÜZÜ: KANNABİS
Oturum Başkanı: Hüsnü Erkmen
Konuşmacılar:
Aslı Enez Darçın
Cemal Onur Noyan
PANEL 6
TEDAVİYE DİRENÇLİ BİPOLAR BOZUKLUK
Oturum Başkanı: Oğuz Karamustafalıoğlu
– Bipolar Bozuklukta Tedaviye Direnç Kavramı
Ömer Şenormancı
– Ataklara Özgü Dirençli Belirtiler
Işıl Göğcegöz
– Tedaviye Dirençli Bipolar Bozuklukta İçgörü, İşlevsellik ve Psikoterapötik Yaklaşımlar
Engin Emrem Beştepe
– Tedaviye Dirençli Bipolar Bozuklukta Akut Dönem ve Sürdürüm Tedavisi
Oğuz Karamustafalıoğlu
PANEL 7
FARKLI TANILARDA UYKU BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanı: Ayşe Fulya Maner
– Şizofrenide Uyku Bozuklukları
Vesile Altınyazar
– Bipolar Bozuklukta Uyku Bozuklukları
F. Özlem Orhan
– Anksiyete Bozukluklarında Uyku Bozuklukları
Güliz Özgen Hergül
– Varoluşçu Yaklaşım ve Uyku Bozuklukları
Ayşe Fulya Maner
PANEL 8
PSİKOZ AÇISINDAN YÜKSEK RİSKLİ DURUMLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Oturum Başkanı: Armağan Özdemir
– Kimler Psikoz Açısından Yüksek Risk Taşıyor?
Armağan Özdemir
– Psikoz Açısından Yüksek Riskli Durumlarda Tedavi Yaklaşımları 
Cana Aksoy Poyraz
– Maddeye Bağlı Psikozda Dirençli Psikotik Belirtiler ve Şizofreniye Dönüşüm
Cansu Çakır Şen
– Maddeye Bağlı Psikozda Tedavi
Ömer Faruk Demirel
– Maddeye Bağlı Psikoz Hastalarının Yakınları Psikoz Açısından Risk Altında mı?
Merve Çukurova
PANEL 9
POZİTİF PSİKOTERAPİ VE KLİNİK UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Gül Eryılmaz
– Kaygı Bozukluklarında Kapasite, Yetenekler ve Pozitif Psikoterapi
Rukiye Hayran
– Hasta Olmak ve Pozitif Psikoterapi
Dilek Demirezen
-Bağımlılık ve Pozitif Psikoterapi
Ahmet Yılmaz
– Ruh Sağlığı Çalışanlarında Özbakım ve Pozitif Psikoterapi
Melis Demircioğlu
PANEL 10
VAJİNİSMUS: DUVAR NEREDE?
Oturum Başkanı: Esra Yancar Demir
– Beyindeki Duvar
Sinay Önen
– Çiftler Arasındaki Duvar
Gülin Özdamar Ünal
– Tedavideki Duvar
Memduha Aydın 
– Kadınların Cinsel Eşitsizliği
Ecenur Aydın Aşık
KONFERANS 4
16:15 – 17:00
PSİKİYATRİDE YAPAY ZEKA
Oturum Başkanı: Hüsnü Erkmen
Konuşmacılar:
Murat Beyazyüz
Okan Çalıyurt
17:00 – 17:30 KAHVE ARASI
17:30 – 19:00 KONFERANS 5
17:30 – 18:15
DEPRESYON TEDAVİSİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ, YARINI
Oturum Başkanı: Ertuğrul Eşel
Konuşmacı: Oğuz Karamustafalıoğlu
PANEL 11
ANKSİYETE BOZUKLUKLARI SEYİR VE UZUN DÖNEM TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Hatice Güz
– Panik Bozukluk Seyri ve Uzun Dönem Tedavisi
Ramazan Konkan
– Obsesif Kompulsif Bozuklukta Seyir ve Uzun Dönem Tedavisi
Abdülkadir Tabo
– Yaygın Kaygı Bozukluğunda Seyir ve Uzun Dönem Tedavisi Abdurrahman Altındağ
– Sosyal Kaygı Bozukluğunda Seyir ve Uzun Dönem Tedavisi
Hatice Güz
PANEL 12
KANSER HASTASINA PSİKİYATRİK BAKIŞ
Oturum Başkanı: Ali Çayköylü
– Kanser Hastalarında Anksiyetenin Görünümleri
Hayriye Dilek Hamurcu
– Kanser Hastalarıyla Cinselliği Konuşmak
Görkem Karakaş Uğurlu
– Şizofreni Hastasında Kanser
Ersin Hatice Karslıoğlu
PANEL 13
AYRILIK ANKSİYETESİ
Oturum Başkanı: Vesile Altınyazar
– Bebeklik ve Erken Çocukluğun Ayrılık Kaygılarında Normallik ve Patoloji
Aybüke Tuğçe Mustan
– Çocukluk Çağı Ayrılık Kaygısı Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşım
Nazlı Kapubağlı Çetin
– Ergenlikte Ayrılık Kaygısı Bozukluklarına Kimlik Gelişimi Üzerinden Bakış
Begüm Şahbudak
PANEL 14
DAVRANIŞ BAĞIMLILIĞI MI, DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU MU?
Oturum Başkanı: Merih Altıntaş
– Kumar Bağımlılık mı, Dürtü Kontrol Bozukluğu mu?
Merih Altıntaş
– Alışveriş Bağımlılık mı, Dürtü Kontrol Bozukluğu mu?
Başak Ünübol
– Seks Bağımlılığı mı, Dürtü Kontrol Bozukluğu mu?
Hüseyin Ünübol
– İnternette Oyun Oynama Bağımlılık mı, Dürtü Kontrol Bozukluğu mu?
Alptekin Çetin
PANEL 15
YATARAK TEDAVİ GÖREN PSİKOZ HASTALARINDA KANITA DAYALI TEDAVİ ALGORİTMALARI: ERENKÖY UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Hüseyin Güleç
– İlk Atak Psikotik Bozukluk Tedavi Algoritması
Onur Durmaz
– Madde Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk Tedavi Algoritması
Mehmet Fatih Üstündağ
– Şizofrenide Akut Alevlenme ve Sürdürüm Tedavi Algoritması
Hüseyin Güleç
– Dirençli Şizofrenide Tedavi Algoritması
Neslihan Akkişi Kumsar
KONFERANS 6
18:15 – 19:00
EMPATİNİN NÖROBİYOLOJİSİ
Oturum Başkanı: Oğuz Karamustafalıoğlu
Konuşmacı: Ertuğrul Eşel
19:00 – 20:00 AKŞAM YEMEĞİ
20:00 – 21:00
KONFERANS 7
FİLM GÖSTERİMİ ve YORUMLAMASI
Oturum Başkanı: Neslihan Akkişi Kumsar
– Asabiyim Ben Filminin Psikiyatrik Açıdan Yorumlanması
Aslı Aktümen
SÖZEL SUNUM
OTURUMU
Oturum Başkanı: Aslı Enez Darçın
Detaylar için tıklayınız.
SÖZEL SUNUM OTURUMU
Oturum Başkanı: Engin Emrem Beştepe
Detaylar için tıklayınız.
SÖZEL SUNUM
OTURUMU
Oturum Başkanı: Gül Eryılmaz
Detaylar için tıklayınız.
SÖZEL SUNUM
OTURUMU
Oturum Başkanı: Işıl Göğcegöz
Detaylar için tıklayınız.
30 EKİM 2020 CUMA
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E SALON F SALON G
07:45 – 08:45 KURS 1
TMU UYGULAMALARI KURSU
Işıl Göğcegöz
Celal Şalçini
KURS 2
ERİŞKİN DEHB YÖNETİMİ KURSU
Umut Mert Aksoy
KURS 3
AVATARLAR GELİYOR MU?
KAYGI BOZUKLUKLARINDA SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI KURSU
Gül Eryılmaz
Cemre Ece Çağlı
Ahmet Yılmaz
KURS 4
MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİKLERİ KURSU
Cemal Onur Noyan
KURS 5
SİGARA BAĞIMLILIĞI YÖNETİMİ KURSU
Tijen Şengezer
KURS 6
NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE TESTLER KURSU
Hasan Demirci
09:00 – 10:30 KONFERANS 8
09:00 – 09:45
METAKOGNİTİF TERAPİ MUCİZE Mİ? YETERLİLİKLERİ VE YETERSİZLİKLERİ
Oturum Başkanı: Kürşat Altınbaş
Konuşmacı: Murad Atmaca
PANEL 16
TEDAVİYE DİRENÇLİ
ŞİZOFRENİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı:
Nesrin Dilbaz
– Tedaviye Dirençli Şizofreni Kavramı
Alp Üçok
– Tedaviye Dirençli Belirtiler
Özlem Devrim Balaban
– Tedaviye Dirençli Şizofrenide İçgörü ve İşlevsellik
Ersin Hatice Karslıoğlu
– Tedaviye Dirençli Şizofreni Tedavisinde Optimizasyon
Nesrin Dilbaz
PANEL 17
DEMANSLI HASTALARIN ADLİ PSİKİYATRİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanı: Sefa Saygılı
Demans
Mustafa Solmaz
– Demanslı Hastaların Cezai ve Hukuki Ehliyeti
İbrahim Balcıoğlu
– Vaka Sunumu
Latif Alpkan
PANEL 18
YAŞAM BOYU YAS
Oturum Başkanı: Kamil Nahit Özmenler
– Çocukluk ve Ergenlikte Yas ve Kayıpla Başa Çıkma
Mehmet Ayhan Cöngöloğlu
– Erişkinlerde Yas Süreci ve Yas Danışmanlığı
Mehmet Sinan Aydın
– Yaşamın Son Döneminde Kayıplar ve Kayıplarla Yüzleşme
Kamil Nahit Özmenler
PANEL 19
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA (OKB) TRANSDİAGNOSTİK FAKTÖRLER
Oturum Başkanı: İbrahim Taymur
– OKB’de Sıkıntıya Dayanma
Ayşegül Kart
– OKB’de Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Fatih Yığman
– OKB’de Anksiyete Duyarlılığı
Bengü Yücens
– OKB’de Mükemmeliyetçilik
Canan Efe
PANEL 20
DEHB’DE DİKKAT GEREKTİREN DURUMLAR
Oturum Başkanı: Güliz Özgen Hergül
– Sluggish Bilişsel Tempo: Güncel Durum
Demet Zihni Çamur
– DEHB ve Ertelemecilik
Gülşah Meral Özgür
– Yaşam Boyunca DEHB
Onat Yılmaz
KONFERANS 9
09:45 – 10:30
BİPOLAR BOZUKLUK VE KRONOBİYOLOJİ
Oturum Başkanı:
Murad Atmaca

Konuşmacı: Kürşat Altınbaş
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:00 UYDU SEMPOZYUM
TÜRKİYE ANKSİYETE BOZUKLKUKLARI TEDAVİ KILAVUZU GÜNCELLEMESİ
Oturum Başkanı: Nesrin Dilbaz
– Panik Bozukluk
Tunç Alkın
– Sosyal Kaygı Bozukluğu
Hatice Güz
– Agorafobi
Murat Demet
– Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Şebnem Pırıldar
ali raif logo ile ilgili görsel sonucu"
12:00 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:00 KONFERANS 10
13:30–14:15
UZUN ETKİLİ ANTİPSİKOTİKLER İLE İLGİLİ YENİDEN DÜŞÜNELİM
Oturum Başkanı: Nesrin Dilbaz
Konuşmacı:
David Taylor
PANEL 21
TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYON YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Ömer Akil Özer
– Tedaviye Dirençli Depresyon Kavramı
İbrahim Eren
– Bipolar Depresyon mu, Dirençli Depresyon mu?
Kürşat Altınbaş
– Tedaviye Dirençli Depresyonda Tedavi Algoritmaları 
Gül Eryılmaz
– Tedaviye Dirençli Depresyon Güncel Uygulamalar
Oğuz Karamustafalıoğlu
PANEL 22
KONSULTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİNDE ZOR VAKALAR
Oturum Başkanı: Ahmet Rıfat Şahin
– Organ Nakli Öncesi ve Sonrası Psikiyatrik Değerlendirme
Selçuk Özdin
– Obezite Cerahisi Adayı Hastalarda Psikiyatrik Değerlendirme
Aytül Karabekiroğlu
– Derin Beyin Stimülasyonu Öncesi Psikiyatrik Değerlendirme, Postoperatif Komplikasyonlar ve Baş Etme Yöntemleri
Hatice Güz
– Psikiyatri Konsultasyonlarında Etik ve Mediko-Legal Sorunlar
Ahmet Rıfat Şahin
PANEL 23
ADLİ TIP KURUMU GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİNDE GÖZLEM SÜRECİ, CEZAİ SORUMLULUK DEĞERLENDİRMESİ VE TARTIŞMALI TANI GRUPLARINA YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Sefa Saygılı
– Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ile İlgili Genel Bilgiler, Gözlem Sürecinde Dikkat Edilenler ve Hekimi Yanıltıcı Davranışın Değerlendirilmesi
Emre Çırakoğlu
– Cezai Ehliyet Açısından Tartışmalı Tanılara Yaklaşım: Dürtü Kontrol Bozukluklar, Parafililer, Dissosiatif Bozukluklar ve Diğer Tanı Gruplarında Dünyada ve Ülkemizde Uygulamalar
Barış Sancak
– Gözlem Sürecinde Tartışmalı Vaka Örnekleri
Ayşe Fulya Maner
PANEL 24
NEW APPROACHES TO THE TREATMENT OF ADDICTIVE DISORDERS
Oturum Başkanları: Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın
– Oxytocin is a New Hope in Therapeutic Approaches
Shahram Naderi
– Testosterone Ambiguities And Approaches To Treatment
Nader Charkhgard
– CRF Antagonists in The Treatment of Addiction
Mohammad Javad Morabi
– Epigenetics of Addiction, Threats And Hopes
Seyed Reza Hosseini
– Drug Treatment Court in Iran
Amin Afshar
PANEL 25
PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA SELF-MUTİLASYON
Oturum Başkanı: Filiz İzci
– Yeme Bozukluklarında Self-Mutilasyon
Filiz İzci
– Alkol-Madde Bozukluklarında Self-Mutilasyon
Öznur Bülbül
– Dissosiyatif Bozukluklarda Self-Mutilasyon
Filiz Kulacaoğlu
– Kişilik Bozukluklarında Self-Mutilasyon
Gamze Usta Sağlam
KONFERANS 11
14:15–15:00
KLOZAPİNİN ANLAŞILMASI VE KULLANIMININ AVANTAJLARI
Oturum Başkanı: Nesrin Dilbaz
Konuşmacı:
David Taylor
15:00 – 15:30 KAHVE ARASI
15:30 – 16:30 UYDU SEMPOZYUM
DEPRESYONDA GÜNCEL TEDAVİLER: DUYGUDURUM BELİRTİLERİ VE İŞLEVSELLİK ODAKLI TEDAVİLER
Oturum Başkanı:
Nesrin Dilbaz
Konuşmacı:
Alessandro Serretti
nobel ilaç logo ile ilgili görsel sonucu"
16:30 – 16:45 KAHVE ARASI
16:45 – 18:15 KONFERANS 12
16:45 – 17:30
NEUROSCIENCE BASED NOMENCLATURE (NbN) – A PRACTICAL (AND FREE OF CHARGE) TOOL FOR IMPROVED PRESCRIBING

Oturum Başkanı: Oğuz Karamustafalıoğlu
Konuşmacı:
Joseph Zohar
PANEL 26
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN A, B, C’Sİ
Oturum Başkanı: Nesrin Karamustafalıoğlu
– Psikolojik Dayanıklılıkla İlgili Temel Kavramlar
Özlem Devrim Balaban
– Psikolojik Dayanıklılığın Nörobiyolojisi
Şakir Gıca
– Psikiyatrik Hastalıklar, Psikolojik Dayanıklılık ve Çocukluk Çağı Travmaları
Cenk Kılıç
PANEL 27
OLGU ÖRNEKLERİYLE ERİŞKİN DEHB’DE EŞ TANIYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Umut Mert Aksoy
– Anksiyete Bozuklukları ve Obezite Eş Tanısı ve Yaklaşım
Kadir Coşkun
– Duygudurum Bozuklukları Eş Tanısı ve Yaklaşım
Esin Erdoğan
– Kişilik Bozuklukları Eş Tanısı ve Yaklaşım
Mehmet Sinan Aydın
– Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Eş Tanısı ve Yaklaşım
Sinem Yeşilyurt
PANEL 28
2020 YILINDA PSİKOFARMAKOLOJİDE YENİ UMUTLAR
Oturum Başkanı: Çiçek Hocaoğlu
– Şizofreni Tedavisinde Yeni Bir Umut ‘Lumateperon’
Fatma Gül Helvacı Çelik
– Parkinson Psikozu Tedavisinde ‘Pimavanserin’
İlknur Kiraz Avcı
– Şizofreni Tedavisinde ‘Olanzapine ve Samidorphan Kombinasyonu’
Ali Erdoğan
– Şizofreni Tedavisinde Transdermal Patch ‘Blonanserin’
Mehmet Baltacıoğlu
PANEL 29
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ve ANKSİYETE BİRLİKTELİĞİNE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Özlem Orhan
– Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Sıklığı ve Anksiyete için Risk Faktörleri
Ferhat Yaylacı
– Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyetenin Görünümü ve Değerlendirilmesi
Barış Güller
– Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyetenin Psikofarmakolojik ve Psikoterapotik Tedavi Yöntemleri
Begüm Şahbudak
– Erişkin Dönemde Otizm Spektrum Bozukluğu ve Anksiyete Birlikteliğinde Klinik Görünüm, Tedavi Yöntemleri
Fikret Poyraz Çökmüş
PANEL 30
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PSİKİYATRİDE İLAÇ DIŞI MÜDAHALELER
Oturum Başkanı: Behçet Coşar
– Geçmişten Günümüze EKT
Aruz Bozkurt
– Geçmişten Günümüze Derin Beyin Stimülasyonu
Hakan Aksu
– Geçmişten Günümüze Transkraniyal Manyetik Stimülasyon
Melike Küçükkarapınar
– Geçmişten Günümüze Gamma Knife
Refika Yamanel Aşık
KONFERANS 13
17:30 – 18:15
THE PENDULUM IN PTSD IS MOVING: FROM TREATMENT TO PREVENTION
Oturum Başkanı: Oğuz Karamustafalıoğlu
Konuşmacı:
Joseph Zohar
19:00 – 20:00 AKŞAM YEMEĞİ
20:00 – 21:00
KONFERANS 14
MÜTEVEFA FAHRİ CELAL GÖKTULGA
PSİKİYATRİST EDEBİYATÇI ÇANAKKALE GAZİSİ
Oturum Başkanı: Nihat Alpay
Konuşmacılar:
Latif Alpkan
SÖZEL SUNUM
OTURUMU
Oturum Başkanı: Neslihan Akkişi Kumsar
Detaylar için tıklayınız.
SÖZEL SUNUM
OTURUMU
Oturum Başkanı: Ömer Şenormancı
Detaylar için tıklayınız.
SÖZEL SUNUM
OTURUMU
Oturum Başkanı: Ersin Hatice Karslıoğlu
Detaylar için tıklayınız.
SÖZEL SUNUM
OTURUMU
Oturum Başkanı: Özlem Devrim Balaban
Detaylar için tıklayınız.
SÖZEL SUNUM
OTURUMU
Oturum Başkanı: Mihriban Dalkıran
Detaylar için tıklayınız.
SÖZEL SUNUM
OTURUMU
Oturum Başkanı: Süheyla Doğan Bulut
Detaylar için tıklayınız.
31 EKİM 2020 CUMARTESİ
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E SALON F SALON G
09:00 – 10:45 KONFERANS 15
09:00 – 10:00
PSİKİYATRİ VE GLUTAMATERJİK SİSTEM
Oturum Başkanı: Nesrin Dilbaz
Konuşmacı: Stephen M. Stahl
KONFERANS 16
10:00 – 10:45
TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYON
Oturum Başkanı: Nesrin Dilbaz
Konuşmacı: Stephen M. Stahl
10:45 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:00 UYDU SEMPOZYUM
TEORİDEN PRATİĞE ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE PALİPERİDON PALMİTAT
Oturum Başkanı:
Oğuz Karamustafalıoğlu
Konuşmacı:
David Taylor

janssen logo png ile ilgili görsel sonucu"

12:00 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:00 KONFERANS 17
13:30 – 14:15
ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE UYUMUN ARTTIRILMASI SONUCU ETKİLER Mİ?
Oturum Başkanı: Nesrin Dilbaz
Konuşmacı: Christoph U. Correll
PANEL 31
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA FARMAKOLOJİK TEDAVİLERE DAİR GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: İbrahim Balcıoğlu
– Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarında Farmakolojik Tedaviler
Nazife Gamze Usta Sağlam
– Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarına Farmakolojik Tedaviler
Şenol Turan
– Psikofarmakolojik Tedavilere Bağlı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Çıkma Yöntemleri
Hasan Bakay
PANEL 32
VAKA ÖRNEKLERİYLE AKUT DÖNEMDE PSİKİYATRİ HASTASININ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Erol Göka
– Akut Dönemde Psikiyatri Hastasına Yaklaşım
Erol Göka
– Yas Reaksiyonunda Psikoterapötik Müdahaleler
Rabia Nazik Yüksel
– Akut Stres Reaksiyonunda Psikoterapötik Müdahaleler
Emine Merve Akdağ
– İntihar Girişiminde Psikoterapötik Müdahaleler
Aybeniz Civan Kahve
– Ajitasyon ve Alevlenme Döneminde Psikofarmakolojik Müdahaleler
Hasan Kaya
PANEL 33
HER PENCEREDEN ŞİZOFRENİYE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Ersin Hatice Karslıoğlu
– Ruh Sağlığı Hastanesinde Şizofreniye Yaklaşım: Tedaviye Dirençli Vakalar
Fikret Poyraz Çökmüş
– Üniversite Hastanesinde Şizofreniye Yaklaşım: Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı; Zor Vakalar
Ayşe Nur İnci Kenar
– Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Şizofreniye Yaklaşım
Umut Karasu
– Ruh Sağlığı Hastanesinde Şizofreniye Yaklaşım: Adli Vakalar
Didem Sücüllüoğlu
PANEL 34
VAKA ÖRNEKLERİ İLE ADLİ PSİKİYATRİDE AZ KONUŞULAN KONULAR
Oturum Başkanı: Erkan Aydın
-Adli Psikiyatride Değerlendirme Süreçleri
Abdulkadir Tabo
– Perinatal Dönemde Bilişkişilik Süreçleri
Sevilay Umut Kılınç
-Adli Psikiyatrik Olgularda Tedavi Süreçleri
Özlem Devrim Balaban
-Adli Psikiyatrik Olgularda Uzun Süreli Yeni Bakım Modeli
Erkan Aydın
PANEL 35
PSİKOTROPLARA BAĞLI YAN ETKİLERİN YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Süheyla Doğan Bulut
– Metabolik Yan Etkiler
Salih Cihat Paltun
– Kardiyolojik Yan Etkiler
Süheyla Doğan Bulut
– Dermatolojik Yan Etkiler
Özlem Bolat Kaya
– Nörolojik Yan Etkiler
Ayça Kaloğlu

SÖZEL SUNUM
OTURUMU
Oturum Başkanı:
Cemal Onur Noyan
Detaylar için tıklayınız.

KONFERANS 18
14:15-15:00
GEBELİK VE SONRASINDA PSİKOFARMAKOLOJİK TEDAVİNİN YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Sunar Birsöz
Konuşmacı: Nesrin Dilbaz
15:00 – 15:30 KAHVE ARASI
15:30 – 16:30 UYDU SEMPOZYUM
STAMP – SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDAVİ
Oturum Başkanı:
Nesrin Dilbaz
Konuşmacı:
Christoph Correll

abdi ibrahim otsuka logo png ile ilgili görsel sonucu"

16:30 – 16:45 KAHVE ARASI
16:45 – 18:15 KONFERANS 19
16:45 – 17:30
ŞİZOFRENİDE İLK EPİZOTTAN SONRA ANTİPSİKOTİK TEDAVİYİ SONLANDIRMAK MÜMKÜN MÜ?
Oturum Başkanı: Oğuz Karamustafalıoğlu
Konuşmacı: Alp Üçok
PANEL 36
YALANCI YALANCI (LIAR LIAR) YALAN ve PSİKOPATOLOJİ
Oturum Başkanı: Erdal Işık
– Bir Olgu Sunumu ve Süreğen Yalancılık
Nesrin Dilbaz
– Bir Yalan Sanatçısı
Zehra Er
– Yamalı Yalanlar Hikayesi
Murat Beyazyüz
PANEL 37
DERİM Mİ HASTA RUHUM MU?
Oturum Başkanı: Behçet Coşar
– Psikodermatoloji Nereden Nereye?
Behçet Coşar
– Psikodermatolojik Hastalıkların Epidemiyolojisi
İrem Ekmekci Ertek
– Psikodermatolojik Hastalıkların Sınıflandırılması
Erman Şentürk
– Psikodermatolojik Hastalıkların Klinik Görünümü
Bahadır Geniş
– Psikodermatolojik Hastalıkların Tedavisi
Hakan Aksu
PANEL 38
ANTİPSİKOTİKLERE BAĞLI GELİŞEN HAREKET BOZUKLUKLARINDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Oturum Başkanı: İbrahim Eren
– Akut Distoni ve Parkinsonizmde Tedavi Yaklaşımı
Medine Gıynaş Ayhan
– Akatizide Tedavi Yaklaşımı
Ali Metehan Çalışkan
– Tardif Diskinezi ve Diğer Tardif Sendromlarda Tedavi Yaklaşımı
Şenay Yıldız Bozdoğan
– Nöroleptik Malign Sendromda Tedavi Yaklaşımı
İsmet Esra Çiçek
PANEL 39
TÜM YÖNLERİYLE PSİKİYATRİ’DE “POLİFARMASİ”
Oturum Başkanı: Erdal Erşan
– Neden Polifarmasi ?
Etem Erdal Erşan
– Şizofreni ve Psikotik Bozuklarda Polifarmasi
Fatma Çoker
– Duygudurum Bozukluklarında Polifarmasi
Aydın Kurt
– Anksiyete ve Diğer Ruhsal Bozukluklarda Polifarmasi
Deniz Deniz Özturan
– Yan Etkiler Açısından Polifarmasi
Ender Kaya
PANEL 40
SOSYAL NÖROBİLİM: NÖRAL VE SOSYAL SÜREÇLER ARASINDAKİ BAĞLANTI
Oturum Başkanı: Mihriban Dalkıran
– Sosyal Nörobilim, Sosyal Kognisyon ve Zihin Kuramı
Mihriban Dalkıran
– Zihin Kuramına Gelişimsel Bakış
Taner Akbaş
– Karar Verme ve Somatik İşaretleyiciler
Hasan Demirci
– Sosyal Nörobilim Penceresinden Ayna Nöronlar ve Empati
Bekir Alp Kamazoğlu

SÖZEL SUNUM
OTURUMU
Oturum Başkanı: 
Umut Mert Aksoy
Detaylar için tıklayınız.

KONFERANS 20
17:30 – 18:15
DEPRESYON TEDAVİSİNDE AP KULLANIMI
Oturum Başkanı: Oğuz Karamustafalıoğlu
Konuşmacı:
Alessandro Serretti
21:00 – 23:00 YARIŞMA
1 KASIM 2020 PAZAR
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E SALON F
09:00 – 10:30
PANEL 41
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK’TA NÖROBİLİM ÇALIŞMALARININ TARİHSEL SÜRECİ
Oturum Başkanı: Behçet Coşar
– 1920-1960 Arası: Encephalitis Lethargica’dan, Cerrahi Uygulamalar ve İlk Psikotrop İlaçların Keşfi
Yasemin Taş Torun
– 1960’lardan 1990’lara: Hayvan Modellerinin Oluşturulması, PET CT ve fMRI’ın İcadı
Melike Güveli Bozkurt
– 1990’lı Yıllardan Günümüze: fMRI Çalışmalarının Gelişimi, Genetik Çalışmalar, Günümüz ve Gelecekteki Çalışmalar
Aruz Bozkurt
PANEL 42
TRSM’NİN SAHADA GERÇEK ETKİNLİĞİ NEDİR ?
Oturum Başkanı: Gülçin Elboğa
– TRSM’nin Maliyet Yararı Nedir ?
Canan Gül Kılıç
– TRSM’de Uygulanan Rehabilitasyon Programının İyileşmeye Etkisi Nedir?
Yasemin Şimşek
– TRSM Savunuculuk Hizmetleri
Fatmagül Dikyar Altun
– TRSM’de Uygulanan Psikoeğitimler TRSM’de Uygulanan Programların Bilişsel Fonksiyonlara Etkisi
Gülçin Elboğa
PANEL 43
FELSEFEDEN PSİKİYATRİYE KÖPRÜLER KURMAK
Oturum Başkanı: Nihat Alpay
– Mercek Altında Bir Mercek Ustası: Spinoza
Uğur Takım
– Zihin ve Bedene Bütüncül Bir Yaklaşım
Ersin Baltacı
– Eros, Thanatos ve Conatus
Şahabettin Çetin
PANEL 44
BİPOLAR MI BORDERLINE MI?
Oturum Başkanı: Ayşe Fulya Maner
– Vaka Sunumu
Dilek Yeşilbaş
– Masterson Kuramına Göre Borderline Kişilik Örgütlenmesi ve Bipolar Bozukluk
İnci Çavuşoğlu
– Ayırıcı Tanı ve Tartışma
Mustafa Tuncer
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:00
PANEL 45
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR VE RİSKLİ CİNSEL DAVRANIŞLAR
Oturum Başkanı: Neslihan Akkişi Kumsar
– Duygudurum Bozuklukları ve Riskli Cinsel Davranışlar
Sevilay Kunt
– Kişilik Bozuklukları ve Riskli Cinsel Davranışlar
Murat Yalçın
– Bağımlılık ve Riskli Cinsel Davranışlar
Mine Ergelen
PANEL 46
(SOSYAL) MEDYADA SAĞLIKTA ŞİDDET
Oturum Başkanı: Murat Beyazyüz
– Sağlıkta Şiddet: Twitter’da Neler Oluyor?
Onat Yılmaz
– Sağlıkta Şiddet: Diğer Sosyal Medya Platformlarında Neler Oluyor?
Gülşah Meral Özgür
– Sağlıkta Şiddet: Görsel/Yazılı Medyada Neler Oluyor?
Demet Zihni Çamur
PANEL 47
BİLİNÇDIŞINA KURULAN KÖPRÜLER
Oturum Başkanı: Umut Mert Aksoy
– Bilinçdışının Keşif Süreci
Önder Küçük
– Beyin ve Bilinçdışı Arasında Köprüler Kurmak: Erken Yaşantılara Nöropsikanalitik Bir Bakış
Bahadır Turan
– Bilinçdışının Bizimle İletişimi Olarak Dil
Berkant Sağır