DETAYLI BİLİMSEL PROGRAM


BİLİMSEL PROGRAMI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ !

14 MART 2019, PERŞEMBE
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
12:00-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-13:30 AÇILIŞ        
 13:30-15:00 13:30-14:15
UZMANLAR TARTIŞIYOR TEDAVİYE DİRENÇ VAR MIDIR? DİRENÇ KAVRAMI TEDAVİYE YANITSIZLIĞI AÇIKLIYOR MU?
Oturum Başkanı: Nesrin Dilbaz

Konuşmacılar:
Atila Erol
Ali Saffet Gönül
PANEL-1
GEBELİK İKİ KİŞİLİK TEDAVİ; İYİ İLAÇ BAZEN BEBEK İÇİN ZARARLI OLABİLİR
Oturum Başkanı:
Latif Alpkan

– Gebelikte Şizofreni Tedavisi; Tedavi Edilmemiş Hastalık ile İlaca Bağlı Yan Etki Riskinin Dengelenmesi
Emrem Beştepe
– Gebelikte Somatik Tedaviler: TMU ve EKT Uygulamalarının İncelikleri?
Onur Noyan
– Gebelikte SSRI Kullanımı ve Teratojenite
Özlem Bolat Kaya
– Gebelikte Opioid Bağımlılığı ve Tedavisi
Rabia Bilici
PANEL-2
PSİKO-ONKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: Ali Çayköylü
Onkolojide Psikiyatrik Komorbiditeler
Gülşen Teksin Ünal
Psiko-onkolojik Tedavi Yaklaşımları
Meryem Gül Teksin Bakır
Kanser Hastasının Beden İmajı
Derya Adalı Aker
Çocuk Onkolojik Hastaların Değerlendirilmesi ve Bakımverenin Ruhsal Sorunları
Duygu Kınay
PANEL-3
PSİKİYATRİDE KRONİK AĞRI
Oturum Başkanı:
Çiçek Hocaoğlu

– Fibromiyalji: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Ali Görkem Gençer
– İhmal Edilen Bir Konu ‘Kronik Yorgunluk Sendromu
Meltem Puşuroğlu
– Temporomandibular Bozukluk ve Bruksizm: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Bahadır Geniş
– Kalple İlişkili Olmayan Göğüs Ağrısı: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Çiçek Hocaoğlu
– Kadında Kronik Pelvik Ağrı
Fatma Gül Helvacı Çelik
PANEL-4
MODERN ÇAĞIN SALGINI METABOLİK SENDROM VE RUH SAĞLIĞI
Oturum Başkanı:
E. Erdal Erşan

– Metabolik Sendrom Nedir? Ruhsal Hastalıklarda Metabolik Sendrom
Ayşe Köroğlu
– Ruhsal Hastalıklarda Kullanılan İlaçlara Bağlı Metabolik Sendrom
Aydın Kurt
– Metabolik Sendrom’da Metabolik Değişiklikler
İsmail Sarı
– Metabolik Sendrom’un Labaratuar Bulguları
Serpil Erşan
– Metabolik Sendrom’dan Korunma ve Tedavi Yolları
E.
Erdal Erşan
14:15-15:00
KONFERANS TÜRKİYE’DE RUH HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ
Oturum Başkanı: Sunar Birsöz
Konuşmacı: Orhan Doğan
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:00 UYDU SEMPOZYUM
BİPOLAR DEPRESYONUN TEDAVİSİ
Oğuz Karamustafalıoğlu
BİPOLAR BOZUKLUKTA PREDOMİNANT POLARİTE
Nesrin Dilbaz
       
16:00-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:00 UYDU SEMPOZYUM
MADDE BAĞIMLILARINDA KRONİK HEPATİT C RİSKİ VE YÖNETİMİ
Konuşmacılar:
Nesrin Dilbaz, Enver Üçbilek

       
17:00-17:15 KAHVE ARASI
 17:15-18:45 KONFERANS
WHAT DIFFERS IN TREATING ANXIOUS SUBTYPE OF DEPRESSION IN PRACTICE?
Oturum Başkanı: Nesrin Dilbaz
Konuşmacı: Mark Zimmerman
PANEL-5
ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE ATLADIKLARIMIZ
Oturum Başkanı: Servet Ebrinç
– Kardiyoprotektif Tedaviler
Servet Ebrinç
– Sigara Bırakma Tedavileri
Aslı Enez Darçın
– Parkinsonizm Dışı Yan Etkilerin Yönetimi
Armağan Özdemir
– Şizofreni ve Cinsel Yan Etki Yönetimi
Elif Tatlıdil Yaylacı
PANEL-6
TRSM İLE KARANLIKTAN AYDINLIĞA
Oturum Başkanı: Nihat Alpay
– Bir Adım Bir Dokunuş
Canan Kılıç
– Şizofrenide Fiziksel Hareketin Gücü
Yasemin Şimşek
– Damgalama:TRSM’de Çalışmak Biz Hekimleri Değiştiriyor Mu?
Seda Kırcı Ercan
– Şizofreni İçin İlaçlardan Fazlası Ne Olabilir?
Bilge Çetin İlhan
PANEL-7
DERİ YOLMA BOZUKLUĞU VE TRİKOTİLOMANİDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Oturum Başkanı: Hatice Güz
-Dürtü ve Kontrol Bozukluklarında Tanı ve Sınıflama
Hatice Güz
– Deri Yolma Bozukluğu ve Trikotillomanide Farmakoterapi
Efruz Pirdoğan Aydın
– Deri Yolma Bozukluğu ve Trikotillomani’de Psikanalitik Yaklaşım
Jülide Güler Kenar
– Trikotillomani’de Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
Hasan Demirci
PANEL-8
ALKOL/MADDE KULLANIM BOZUKLARI
Oturum Başkanı: Zehra Arıkan
– Metamfetamin Kullanım Bozukluğu
Ömer Şenormancı
– Çoğul Madde Kullanım Bozukluğu
Çetin Turan
– Alkol Kullanım Bozukluğu
Zehra Arıkan
– Yeme Bozuklukları ve Bağımlılık
Fulya Maner
– Esrar Kullanım Bozukluğu
Birgül Cumurcu
KONFERANS
REMISSION AND RESIDUAL SYMPTOMS IN TREATING DEPRESSION; PROBLEMS IN CURRENT CLINICAL PRACTICE 
Oturum Başkanı:
Oğuz Karamustafalıoğlu

Konuşmacı: Mark Zimmerman
19:00-20:40 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMU-1
Oturum Başkanları:
Ali Çayköylü, Aslı Enez Darçın 
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMU-2
Oturum Başkanları:
Çiçek Hocaoğlu, Onur Noyan

 

 

15 MART 2019, CUMA
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
07:30-08:45   BİLİMSEL YAYIN HAZIRLAMA KURSU
Konuşmacı: Orhan Doğan
ADLİ PSİKİYATRİ KURSU
Konuşmacılar:
Latif Alpkan, Sefa Saygılı
EMDR KURSU
Konuşmacı:
Alişan Burak Yaşar
ŞİZOFRENİDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ KURSU
Konuşmacı: Nurhan Fıstıkçı
08:45-09:00 KAHVE ARASI
09:00-10:30 KONFERANS
TERAPİ KİMİN İÇİNDİR ; HASTA İÇİN Mİ TERAPİST İÇİN Mİ ?
Oturum Başkanı:
Hüsnü Erkmen
Konuşmacılar:
Murat Beyazyüz , Kadir Özdel
PANEL-9
BİPOLAR BOZUKLUKTA YENİ TEDAVİLERİN ROLÜ
Oturum Başkanı:
Ömer Akil Özer
– Bipolar Depresyonda Yeni Tedavilerin Rolü
Çınar Yenilmez
– Bipolar 2 Bozukluğu Yönetmek, Fenomonoloji, Tedaviler ve Gelecek Yaklaşımlar
Bahadır Bakım
– Bipolar Bozuklukta Sirkadian Ritmler ve Tedavideki Rolü
Kürşat Altınbaş
– Üreme Döngüsündeki Kadınlarda Bipolar Bozukluk Yönetimi
Elvan Özalp  
PANEL-10
İLK EPİZOD PSİKOZDA GÜNCELLEMELER
Oturum Başkanı: Alp Üçok
İlk Epizod Şizofrenide Yapısal Düşünce Bozukluğu
Alp Üçok
– İlk Epizod Psikozda Anksiyete ve Depresif Belirtiler
Abdulkadir Tabo
– Anksiyete ve Depresyonun Eşlik Ettiği İlk Epizod Psikozda Tedavi
Erkan Aydın
– İlk Epizod Psikozda Psikoimmünoloji
Emine Aydın
PANEL-11
BİPOLAR BOZUKLUKTA UZUN SÜRELİ İZLEMDE SOMATİK TEDAVİLER VE KLOZAPİN
Oturum Başkanı:
Sermin Kesebir
– Elektrokonvülziv Terapi
Dilek Meltem Taşdemir Erinç
– Transkranyal Manyetik Uyarım Tedavisi

Ahmet Yosmaoğlu
– Klozapin
Sinem Zeynep Metin
– QEEG’nin Tedavi Yanıtını Öngörücülüğü
Sermin Kesebir  
PANEL-12
ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA DAVRANIŞSAL DENEYLER
Oturum Başkanları:
Murad Atmaca
– Obsesif Kompulsif Bozuklukta Davranışsal Deneyler
Murad Atmaca
– Özgül Fobilerde Davranışsal Deneyler
Sema Baykara
– Panik Bozuklukta Davranışsal Deneyler
Faruk Kılıç
– Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Davranışsal Deneyler
M. Gürkan Gürok  
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 KONFERANS
TREATMENT RESISTANT DEPRESSION
Oturum Başkanı:
Nesrin Dilbaz

Konuşmacı: Pierre Blier
11:45-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:30 13:00-13:45
KONFERANS
GLUTAMATE IN PSYCHIATRIC DISORDERS
Oturum Başkanı:
Oğuz Karamustafalıoğlu

Konuşmacı: Pierre Blier
PANEL-13
NE SENİNLE NE SENSİZ; BİRİLERİNİN REÇETE ETMESİ LAZIM
Oturum Başkanı:
Hüsnü Erkmen

– Psikiyatride Bireye Özgü Tedaviler
Serdar Nurmedov
– Lamotrijin Reçete Etmek
Onat Yılmaz
– Lityum Reçete Etmek
Erdal Işık
– TCA Reçete Etmek
Hasan Kaya  
PANEL-14
DEHB’NA GÜNCEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanı:
Umut Mert Aksoy

– DEHB Farmakolojik Tedaviler ve Klinisyene İpuçları
Umut
Mert Aksoy
– DEHB ve Çocukluk Çağı Travmaları
Özgecan Tuna
– DEHB’da Farklı Tedaviler : Bizde Neler Yok?
Mustafa Tunçtürk
– DEHB Tanısına Yeni Bir Bakış: Sluggish Cognitive Tempo
Remzi Oğulcan Çıray
PANEL-15
BİPOLAR BOZUKLUKTA AZ KONUŞULAN KONULAR
Oturum Başkanı:
Elvan Özalp

– Bipolar Bozuklukta Yeni Biyokimyasal Belirteçler
Gamze Erzin
– Geriatrik Hastada Bipolar Bozukluğa ve Geç Başlangıçlı Bipolar Bozukluğa Yaklaşım
Esma Akpınar Aslan
– Hızlı Döngülü Bipolar Bozukluk Ayrı Bir Hastalık Mı? Hızlı Döngülü Bipolar Bozukluğa Yaklaşım
Oğuzhan Kılınçel  
PANEL-16
PSİKOTERAPİ SÜRECİNDE TEDAVİ İŞBİRLİĞİ,BAĞLANMA,DİSSOSİYASYON VE TRAVMA SONRASI BÜYÜME
Oturum Başkanı: Erdinç Öztürk 
– Psikoterapi Sürecinde Travma ve Dissosiyasyon
Erdinç Öztürk
– Psikoterapi Sürecinde Terapötik Alyans
Deniz Şarlak

– Psikoterapi Sürecinde Travma Sonrası Büyüme
Gizem Akcan
– Psikoterapi Sürecinde Transferans ve Kontr-Transferas
Çağla Pınar Sevinç Yalçın
– Psikoterapi Sürecinde Bağlanma
Görkem Derin  
13:45-14:30
KONFERANS
TEK Mİ? ÇİFT Mİ? DEPRESYONUN UCUNU ANLAMANIN ÖNEMİ
Oturum Başkanı: Sefa Saygılı
Konuşmacı: Kürşat Altınbaş
14:30-14:45 KAHVE ARASI
14:45-15:30 UYDU SEMPOZYUM
ŞİZOFRENİ HASTALIĞINDA KESİNTİSİZ TEDAVİ

Oturum Başkanı: Alp Üçok
Konuşmacı: İria Grande
15:30-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:30 UYDU SEMPOZYUM
YENİ KILAVUZLAR IŞIĞINDA ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ
– En Yeni Güncel Kılavuzlar Ne Öneriyor?
Tunç Alkın
– Maudsley Kılavuzu Ne Öneriyor?
Nesrin Dilbaz

16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-18:15 16:45-17:30
KONFERANS
ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE İŞLEVSELLİĞİN OPTİMİZASYONU: NEGATİF BELİRTİLER, BİLİŞSEL BELİRTİLER VE YAN ETKİLERİN ELE ALINMASI
Oturum Başkanı: Ahmet Rıfat Şahin
Konuşmacı: Nesrin Dilbaz
PANEL-17
DUYGUDURUM BOZUKLUKLARININ ADLİ PSİKİYATRİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanı: Sefa Saygılı
– Bipolar Bozuklukta Ceza Sorumluluğunun Belirlenmesi ve Mağdur Değerlendirilmesi
Latif Alpkan
– Bipolar Bozuklukta Vesayet, Evlenme Boşanma, Butlan ve Fiili Ehliyet
Sefa Saygılı
– Bipolar Bozuklukta Koruma, Tedavi ve Tehlikelilik
İbrahim Balcıoğlu
– Adli Psikiyatri Zemininde Şizoafektif Bozukluk Tanısı Alan Vakanın Sunumu
Mustafa Solmaz
PANEL-18
DEPRESYONDA KRANİYAL MANYETİK SİTÜMÜLASYON UYGULAMASINA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Ömer Akil Özer 
– Depresyon Tedavisinde TMS’nin Yeri
Oğuz Karamustafalıoğlu
– TMS’nin Depresif Hastalarda Kognisyon ve Sosyal Bilişe Etkisi
Mihriban Dalkıran
– TMS’nin Depresyon Tedavisinde Biyolojik Belirteçlere Etkisi
Efruz Pirdoğan Aydın
– Depresyon Tedavisinde TMS ve Nöro Görüntüleme Çalışmaları
Ece Türkyılmaz Uyar
PANEL-19
DİJİTAL ÇAĞ NESLİNİ ANLAMAK VE TEDAVİ ETMEK
Oturum Başkanı: Erol Göka
– Dijital Çağ Neslini Anlamak
Erol Göka
– Dijital Çağda Psikiyatrist Olmak
Rabia Nazik Yüksel
– Dijital Çağda İnternet ve Oyun Bağımlılıklarını Tedavi Etmek
Emine Merve Akdağ
– Dijital Çağda Madde Bağımlılıklarını Tedavi Etmek
Salih Cihat Paltun
PANEL-20
MİTOSTAN LOGOSA KAYGI
Oturum Başkanı: Fulya Maner
– Özgür Hücreden Kaygılı İnsana
Şahabettin Çetin
– Gılgamış Destanından Günümüze Ölüm Kaygısına Direnme
Önder Küçük
– Modern Çağda Sevgi ve Kaygı
Berkant Sağır
– Kaygıya Felsefeden Bir Bakış: Søren Kierkegaard
Ferhat Yaylacı
17:30-18:15
KONFERANS SORULARLA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: İNTERAKTİF YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Erdal Işık
Konuşmacı: Mehmet Zihni Sungur
20:30-22:00 KONFERANS
TRAVMA VE PARÇALANMIŞ ZİHİN: MÜSLÜM FİLMİNİN PSİKOANALİTİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Konuşmacı: Mine Özmen
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMU-3
Oturum Başkanları:
Selime Çelik
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMU-4
Oturum Başkanları:
Nihat Alpay, Fulya Maner
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMU-5
Oturum Başkanları:
Çınar Yenilmez, Özlem Dervim Balaban

 

16 MART 2019, CUMARTESİ
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
07:30-08:45   CİNSİYET GEÇİŞ SÜRECİ KURSU
Konuşmacı: Şenol Turan
PSİKİYATRİDE NÖROKOGNITIF TESTLER
Konuşmacı:
Hasan Demirci 
TÜTÜN BAĞIMLILIĞINA YAKLAŞIM
Konuşmacı: Selime Çelik
MOTİVASYONEL GÖRÜŞME
Konuşmacı: Onur Noyan  
08:45-09:00 KAHVE ARASI
09:00-09:45 KONFERANS
KEEPING UP WITH THE CLINICAL ADVANCES: TREATMENT OF DEPRESSION
Oturum Başkanı: Nesrin Dilbaz
Konuşmacı: Stephen M. Stahl 
      
09:45-10:30 KONFERANS
KEEPING UP WITH THE CLINICAL ADVANCES: TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA
Oturum Başkanı: Nesrin Dİlbaz
Konuşmacı: Stephen M. Stahl
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 UYDU SEMPOZYUM
CASE CHALLANGES FOR CHRONIC MENTAL DISORDERS
Oturum Başkanı:
Nesrin Dilbaz
Konuşmacı: Stephen M. Stahl

11:45-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:45 13:15-14:00
KONFERANS
ANTIDEPRESSANTS AND MANAGEMENT OF WEIGHT GAIN

Oturum Başkanı:
Oğuz Karamustafalıoğlu

Konuşmacı: Alessandro Serretti 
PANEL-21
ŞİZOFRENİ
Oturum Başkanı: Elif Anıl Yağcıoğlu 
– Şizofreni Tedavisinde Çoklu Antipsikotik Kullanımı: Klinik Uygulama ve Riskler
Köksal Alptekin
– Şizofrenide Bilişsel Belirtilerin Tedavisinde Farmakoloji Dışı Tedaviler
Nurhan Fıstıkçı
– Şizofrenide Yapısal Düşünce Bozukluğunun Klinik Özellikler ve Nöropsikolojik İşlevlerle İlişkisi
Elif Anıl Yağcıoğlu
– Psikotik Bozukluklar ve Kannabis Kullanımı; Klinik Sonuç
Onur Noyan
PANEL-22
KANITLAR IŞIĞINDA RUHSAL TRAVMA TERAPİLERİ
Oturum Başkanı: Mehmet Zihni Sungur
– TSSB’yi Tanımaktan Anlamaya: Bir Sorgulama
Mehmet Zihni Sungur
– TSSB’de Prolonge Exposere
Levent Sütçigil
– TSSB’de EMDR
Alişan Burak Yaşar
 
PANEL-23
BARİATRİK CERRAHİNİN PSİKİYATRİK YÖNÜ
Oturum Başkanı: Tunç Alkın
– Preoperatif Psikiyatrik Değerlendirme
Selim Polat
– Bariatrik Cerrahi Sonrası Değişen Yeme Davranışı/Yeme Bozuklukları
Burak Okumuş
– Bariatrik Cerrahi Sonrası Bilişsel Davranışçı Terapi
Ziya Berberoğlu
– Bariatrik Cerrahinin Cinsel İşlevler Üzerine Olan Etkisi
Esra Yancar Demir
– Bariatrik Cerrahi Sonrası İntihar Davranışı
Özgür Maden 
PANEL-24
INSOMNİA TEDAVİSİNDE TEK SEÇENEK İLAÇLAR MI ?
Oturum Başkanı: Hüseyin Güleç
– İnsomnia Tedavisinde Farmakoterapi’de neredeyiz?
Hüseyin Güleç
– İnsomnia Tedavisinde Psikoterapotik Yaklaşımlar
Neslihan Akkişi Kumsar
– İnsomnia Tedavisinde Grup BDT Erenköy Deneyimleri
Onur Durmaz
14:00-14:45
KONFERANS
PHARMACOGENETICS OF ANTIDEPRESSANTS
Oturum Başkanı:
Oğuz Karamustafalıoğlu

Konuşmacı: Alessandro Serretti 
14:45-15:00 KAHVE ARASI
15:00-15:45 UYDU SEMPOZYUM
DEPRESYON TANI VE TEDAVİSİNDE BİLDİĞİNİZİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ŞEYLER DOĞRU OLMAYABİLİR

Oturum Başkanı: Nesrin Dilbaz
Konuşmacı:
Mark Zimmerman

15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:45 16:00-16:45
KONFERANS UZUN ETKİLİ ANTİPSİKOTİKLERİN GÜNCEL TEDAVİDE YERİ
Oturum Başkanı: Alp Üçok
Konuşmacı:
Oğuz Karamustafalıoğlu
PANEL-25
DİRENÇLİ OKB’DE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Oturum Başkanı: Behçet Coşar
– Dirençli OKB’de Farmakoterapi
Refika Yamanel
– Dirençli OKB’de Psikoterapi
Aruz Bozkurt
– Gazi Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinden Gamma Knife Deneyimleri
İrem Ekmekçi Ertek
PANEL-26
BİR OLGU IŞIĞINDA NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM SPEKTRUMU: ERKEN TANIMAK HAYAT KURTARIR
Oturum Başkanı: Nesrin Karamustafalıoğlu
– Olgu Sunumu: Atipik Ajan, Atipik Klinik
Bilge Çınar
– Malign Nöroleptik Sendroma Genel Bir Bakış 
Şakir Gıca
– Atipik Malign Nöroleptik Sendroma Yaklaşım
Özlem
Devrim Balaban
PANEL-27
ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUKTA İMMÜNOTERAPİ
Oturum Başkanı: Servet Ebrinç
– İmmünoterapinin Etyopatogenezdeki Rolü
Neslihan Akkişi Kumsar
– Şizofrenide İmmünoterapi
Süheyla Doğan Bulut
– Bipolar Bozuklukta İmmünoterapi
Serdar Bulut
PANEL-28
NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK YÖNDEN NMDAR
Oturum Başkanı: Hüsnü Erkmen
– Nörolojik Hastalıklarda NMDAR
Celal Salçini
– Psikiyatrik Hastalıklarda NMDAR
Işıl Göğcegöz
16:45-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:30 17:00-17:45
KONFERANS ELİNİ KORKAK ALIŞTIRMA; PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN YÖNETİMİNDE BENZODİAZEPİNLER
Oturum Başkanı: Orhan Doğan
Konuşmacı: Tunç Alkın 
PANEL-29
DSM 5’TEN KLİNİĞE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanı: Fulya Maner
-Dirençli Anksiyete Bozukluğunda Tedavi İlkeleri
Hüsnü Erkmen
– Zor Konulan Bir Tanı: Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Zarifjon Ashurov
-Neden Hayvanlarda Ülser Gözlenmez? Stres ve Anksiyetenin Evrimsel Etkisi
Rayna Mandova
PANEL-30
KLOZAPİN NEREDE , NE ZAMAN VE NASIL KULLANMALIYIZ ? 50 YILLIK DENEYİM
Oturum Başkanı: İbrahim Eren
– Farmakolojisi ve Nörobiyolojik Etkileri
İkbal İnanlı
– Klozapin Kullanım İlkeleri
Bilge Çetin İlhan
– Kılavuzlarda Klozapin Nerede?
Hatice Yardım Özayhan
– Yan Etkiler ve Baş Etme Stratejileri
Ali Metehan Çalışkan  
PANEL-31
SAĞLIKTA ŞİDDET VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA RUH SAĞLIĞI
Oturum Başkanı: Behçet Coşar
– Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet ve Artan Nefret
Behçet Coşar
– Sağlık Çalışanlarında Ruh Sağlığı ve Şiddet İlişkisi
M. Hakan Aksu
– Sağlıkta Şiddetin Nedenleri, Risk Faktörleri ve Psikiyatri Örneklemi
Bahadır Geniş
– Sağlıkta Şiddette Medya/Sosyal Medya Etkisi ve Toplum Algısı
Erman Şentürk  
PANEL-32
SPORDA RUH SAĞLIĞI VE SPORCU GELİŞİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: İbrahim Balcıoğlu
– Spor Ruh Sağlığı Perspektifinden Sporcu Ruhsal Gelişiminde Akademiden Pratiğe Yeni Yaklaşımlar
Ozan Altın
– Sporda Agresyonu Tanımlama ve Kavramsallaştırma
Yasin Hasan Balcıoğlu
– Sporda Yasaklı Maddeler ve Doping: Ruh Sağlığı Penceresinden Güncel Bir Açımlama
Fatih Baz 
17:45-18:30
KONFERANS OLGU ÖRNEKLERİ İLE SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ  
Oturum Başkanı: Ali Çayköylü
Konuşmacı: Mine Özmen
20:30-22:00 PSİKİYATRİ BİLİMLERİ VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
ZİRVE BENİMDİR

ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI
(2020 Kongresi Katılım Ödülü)

 

17 MART 2019, PAZAR
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D
09:00-10:30   BİREYSEL METAKOGNİTİF EĞİTİM KURSU
09:00-09:45
– Vaka Formülasyonu / Karar Verme
Nesrin Dilbaz
09:45-10:30
– İnançların Değişimi / Empati Gösterme
Haldun Soygür
PANEL- 33
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Oğuz Karamustafalıoğlu
Konuşmacı: Işıl Göğcegöz
PANEL-34
TRAVMAYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Onur Noyan
– Travma Sonrası Büyüme
Deniz Ergün
– Travma Sonrası Akut Dönem Toplum Tabanlı Müdahaleler
Melis Demircioğlu
– Bağımlılığın Travma Ekseninde Çalışılması
Ahmet Yılmaz  
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:15 BİREYSEL METAKOGNİTİF EĞİTİM KURSU
10:45 – 11:30
– Bellek ve Kendine Güven / Özsaygı
Nesrin Dilbaz
11:30 – 12:15
Depresyon ve Düşünce / Psikozla Yaşamak ve Relaps Önleme
Haldun Soygür