Haberler

Detaylı Bilimsel Program

04.11.2021

A Salonu

B Salonu

C Salonu

D Salonu

12:30-13:00

KONGRE AÇILIŞ OTURUMU
-Oğuz Karamustaflıoğlu
-Nesrin Dilbaz

     

13:00-13:45

Konferans-1
OB: Nesrin Dilbaz

Pandemi ve Türkiye; Ruhsal ve Sosyolojik Etkiler– Erol Göka

Panel-1
ERKEN YAŞAM STRESİ VE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR
OB: İbrahim Eren

Erken Yaşam Stresinin Nörobiyolojik Etkileri
Feyza DÖNMEZ
Erken Yaşam Stresi ve Duygudurum Bozuklukları-Gülin ÖZDAMAR ÜNAL
Erken Yaşam Stresi ve Anksiyete Bozuklukları-Faruk KILIÇ
Erken Yaşam Stresi ve Psikotik Bozukluklar-Gözde BACIK YAMAN

Panel-2
ÖZEL HASTA GRUPLARINDA PSİKOTROPLARIN KULLANIM İLKELERİ
OB: Gamze Erzin

Psikoz için risk altındaki bireylerde (Ultra-high risk psychosis) farmakolojik müdaheleler- Gamze Erzin
Cinsel fonksiyon bozukluklarında psikotrop kullanım ilkeleri-Filiz Kulacaoğlu
Gebelik ve Laktasyonda psikotrop kullanım ilkeleri-H. Ayça Kaloğlu
İleri yaş, böbrek ve karaciğer yetmezliğinde psikotrop kullanım ilkeleri-Buket Koparal

Panel-3
HER PENCEREDEN ŞİZOFRENİYE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
OB: Ayşenur İnci Kenar

Ruh Sağlığı Hastanesinde Şizofreniye Yaklaşım: Tedaviye Dirençli Vakalar-Fikret Poyraz Çökmüş
Üniversite Hastanesinde Şizofreniye Yaklaşım: Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı; Zor Vakalar– Ayşe Nur İnci Kenar
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Şizofreniye Yaklaşım-Umut Karasu
Ruh Sağlığı Hastanesinde Şizofreniye Yaklaşım: Adli Vakalar– Didem Sücüllüoğlu

13:45-14:30

Konferans-2
OB: Erdal Işık

Pandemi ve Sonrasında Türkiye’de Psikiyatrist Olmak– Hüsnü Erkmen

14:30-14:45

KAHVE ARASI

14:45-15:45

SANTAFARMA UYDU SEMPOZYUM – 1

     

15:45-16:00

KAHVE ARASI

16:00-16:45

Konferans-3
OB: Oğuz Karamustafalıoğlu

Bilişsel Terapide Metafor Kullanımı Modasının Teorik Eleştirisi-Atila Erol

Panel-4
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİNDE TMS
OB: Selim Tümkaya

Obsesif Kompulsif Bozuklukta TMS-Selim Tümkaya
Duygudurum Bozukluklarında TMS – Osman Topak
Psikotik Bozukluklarda TMS -Bengü Yücens
Madde Kullanım Bozukluklarında TMS – Tuğçe Toker Uğurlu

 

Panel-5
TÜM YÖNLERİYLE PSİKİYATRİDE POLİFARMASİ
OB: Tayfun Kara

Neden Polifarmasi- E. Erdal Erşan
Şizofreni ve Psikotik Bozukluklarda Polifarmasi- Fatma Çoker
Duygudurum Bozukluklarında Polifarmasi- Aydın Kurt
Anksiyete ve Diğer Ruhsal Bozukluklarda Polifarmasi- Deniz Deniz Özturan
Yan Etkiler Açısından Polifarmasi- Ender Kaya

Panel-6
PANDEMİNİN PSİKİYATRİ POLİKLİNİKLERİNE YANSIMALARI
OB: Selime Çelik Erden

Pandeminin Psikiyatrik Hastalıklar ve Belirtiler Üzerine Etkisi-Selime Çelik Erden
Pandeminin Anksiyete Bozukluğu Hastalarına Etkisi – Kadir Karakuş
Pandeminin Depresyon ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarına Etkileri -Abdullah Burak Uygur
Pandeminin Bipolar Bozukluk ve Psikotik Bozukluk Hastalarına Etkileri- Veysel Doğan

16:45-17:30

Konferans-4
OB: Hüsnü Erkmen

OKB’de QEEG ve Derin TMU Uygulamaları-
M. Kemal Arıkan

17:30-17:45

KAHVE ARASI

17:45-18:45

UYDU SEMPOZYUMU – 2

     
19:00-22:00 “Asabiyim Ben” Filminin Psikodinamik Yorumlanması – Neslihan Akkişi Kumsar – Aslı Aktümen (2 saat film izlemi sonrası bir saat yorumlama)

NEI CONGRESS

05.11.2021

A Salonu

B Salonu

C Salonu

D Salonu

09:00-09:45

Konferans-5
OB: Zehra Arıkan

Madalyonun İki Yüzü; Bilimden Pratiğe- Kannabisin Psikiyatristler için Tıbbi Kullanımları- Aslı Enez Darçın

Madalyonun İki Yüzü Bilimden Pratiğe – Kannabis ve Psikiyatrik Bozukluklar- Cemal Onur Noyan

 

Panel-7
BİPOLAR BOZUKLUKDA MANİK, DEPRESİF VE KARMA ATAKLARIN TEDAVİSİNDE SON GELİŞMELER
OB: Nesrin Dilbaz-Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu

Karma Epizodlar ve Yönetimi-Kürşat Altınbaş
Yaşamboyu Bipolar Depresyon Tedavi Yönetimi – Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Hızlı döngülü Bipolar Bozukluk ve Yönetimi- Oya Güçlü
Bipolar Bozukluk Tedavisinde İncelikler; yapılması/yapılmaması gerekenler- Nesrin Dilbaz

Panel-8
PANDEMİDE ÖZEL GRUPLAR
OB: Çiçek Hocaoğlu

Pandemide Çocuk Olmak-Ali Mert Beşenek
Pandemide Gebe Olmak-Buket Koparal
COVID-19 ve Stigma- Yavuz-Yılmaz
COVID-10 ve İntihar- Çiçek Hocaoğlu

Panel-9
BAĞIMLILIKLARA ÖDÜL EKSİKLİĞİ SENDROMLARI VE İŞLEVSEL BAĞLANTILILIK PENCERESİNDEN BAKIŞ
OB: Yasemen Işık Taner

Madde Bağımlılığına Ödül Eksikliği Sendromları ve İşlevsel Bağlantılılık Penceresinden Bakış Melike GÜVELİ BOZKURT
Teknoloji Bağımlılığına Ödül Eksikliği Sendromları ve İşlevsel Bağlantılılık Penceresinden Bakış Fatih Hilmi Çetin Konu Yeme Bağımlılığına Ödül Eksikliği Sendromları ve İşlevsel Bağlantılılık Penceresinden Bakış Yasemin Taş Torun
Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Ödül Eksikliği Sendromları ve İşlevsel Bağlantılılık Penceresinden Bakış– Burçin Özlem Ateş

09:45-10:30

Konferans-6
OB: Hüsnü Erkmen

40 Yıl Önce Psikiyatri
Erdal Işık

40 Yıl Sonra Psikiyatri
Alptekin Çetin

 

10:30-10:45

KAHVE ARASI

10:45-11:45

JANSSEN UYDU SEMPOZYUM – 3

     

11:45-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-13:45

Konferans-7
OB: Nesrin Dilbaz

Şizofrenide İlk Epizottan Sonra Antipsikotik Tedaviyi Sonlandırmak
Mümkün mü?
Vehbi Alp Üçok

 

 

Panel-10
SEREBELLUM: KÜÇÜK BEYİN–I
OB: Behçet Coşar

Serebellum: Nasıl bir Organ?- Taylan Altıparmak
Serebellar Patolojilerde Nonmotor Belirtiler- Serhat Akın
Serebellum ve Duygular- Hale Yapıcı Eser
Serebellar Kognitif Affektif Sendrom ve Duygudurum Bozuklukları – Esra Yancar Demir
Anormal Sosyal Davranışlar ve Serebellum– Aruz Bozkurt

Panel-11
METAMFETAMİN GÜNCELLEMESİ

OB: Ömer Şenormancı

Metamfetamin kullanımı ve komplikasyonları- Çetin Turan
Metamfetaminle ilişkili psikoz – Güliz Şenormancı
Metamfetamin kullanım bozukluğunun tedavisi Özgü Şişman
Bağımlılığın adli psikiyatrik yönleri-Abdülkadir Tabo

Panel-12
DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLARDA NÖROBİYOLOJİ VE GENETİĞİN ETKİSİ

OB: Filiz İzci

Kumar Bağımlılığında Nörobiyoloji ve Genetik-Filiz Kulacaoğlu
İnternet Bağımlığında Nörobiyoloji ve Genetik– Nazife Gamze Usta Sağlam
Yeme ve Sex Bağımlılıgında Nörobiyoloji ve Genetik- Alper Bülbül
Alışveriş ve Spor Bağımlılığında Norobiyoloji ve Genetik – Öznur Bülbül

13:45-14:30

Konferans-8
OB: M. Z. Sungur

Depresyon Tedavisinde Güncel Tedaviler Ne Vaadediyor? Oğuz Karamustafalıoğlu-

14:30-14:45

KAHVE ARASI

14:45-15:45

NOBEL UYDU SEMPOZYUM – 4

     

15:45-16:00

KAHVE ARASI

16:00-17:00

UYDU SEMPOZYUM – 5

     

17:00-17:15

KAHVE ARASI

17:15-18:00

Konferans-9
OB: Oğuz Karamustafalıoğlu

Belirsizlikle Barışmak, Kaygı ve Endişeyi Yönetmek
Mehmet Zihni Sungur

 

Panel-13
KATATONİ: UNUTULMAMASI GEREKEN SENDROM
OB: İbrahim Eren
Katatoni: Neden ve nasıl? İkbal İnanlı Katatoni ve duygudurum bozuklukları-Ali Metehan Çalışkan Katatoni ve psikotik bozukluklar-İsmet Esra Çiçek
Katatoni: Tanıyalım, tedavi edelim-Bilge Çetin İlhan

Panel-14
DEMANSA ORTAK BAKIŞ, PSİKİYATRİ VE NÖROLOJİ PENCERESİNDEN DEMANS
OB: Lütfü Hanoğlu

Frontotemporal Demans- Celal Salçini
Lewy Cisimcikli Demans- Özdem Çetin
Alzheimer Hastalığı ve Tedavisi- Lütfü Hanoğlu
Demansa Bağlı Davranış Bozuklukları ve Tedavisi- Hasan Kaya

Panel-15
HASTAYI GÖZÜNDEN TANIMA: OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ (OCT) PERSPEKTİFİNDEN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR
OB: Özge Şahmelikoğlu Onur
OCT Temel Prensipleri -Ercan Çavuşoğlu
Psikoz Nörogelişimsel Hipotezine OCT İle Bakmak – Ümit Haluk Yeşilkaya
Bipolar Bozukluk Farklı Dönemlerinin Göze Yansıması- Özge Şahmelikoğlu Onur
Kaygılı Gözler: Anksiyete Bozukluklarında OCT Bulguları -Defne Flora Göy
Kararlı Bakışlar: Suicid Riski Açısından OCT Bir Uyarıcı Olabilir mi? – Emre Subaş

18:00-18:45

Konferans-10
OB: Nevzat Tarhan

Psikiyatride Biyobelirteçler: Hesaplamalı Psikiyatri ışığında- Nevzat Tarhan-

Beyin Dalgalarının ritmi, Entropi ve Kaos: Beden/Zihin
Sermin Kesebir

18:45-19:00

KAHVE ARASI

19:00-20:30

Panel-16
COVID-19 Pandemisinde Az Konuşulan Çok Önemli Konular
OB: Senem Başgül

COVID-19 Aşı Yan Etkilerine Psikolojik Perspektifte Yaklaşım-Sibel Ayvaz
COVID-19 Pandemisi ve Ruh Sağlığı Hastaneleri
Cengiz Cengisiz
COVID-19 Pandemisi ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk Spektrumunda Çocuklar– Senem Başgül
COVID-19 ve Uyku Bozuklukları– Onat Yılmaz

KURS-1
Bilimsel Makale Hazırlama Kursu-
Ömer Şenormancı
KURS-2
Dürtüsellikle Giden Ruhsal Bozukluklarda BDT Uygulamaları:
Bağımlılıkta BDT uygulamaları – Neslihan A. Kumsar
DEHB de BDT Uygulamaları – Arzu Erkan Yüce

KURS-3
Kaygı Bozukluklarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları-
Ahmet Yılmaz-Gül Eryılmaz- Cemre Ece Çağlı

NEI CONGRESS


 06.11.2021

A Salonu

B Salonu

C Salonu

D Salonu

09:00-09:45

Konferans-11
OB: Behçet Coşar

Olgular Eşliğinde Depresyonda Tedavi Değişimi; Neden, Nasıl ve Ne Zaman?- İbrahim Eren

Panel-17
GÜNCEL TEDAVİ KILAVUZLARI IŞIĞINDA TEDAVİ İNCELİKLERİ
OB: Murat Demet

Şizofreni Tedavisinde yenilikler-Emrem Beştepe
Depresyon Tedavisinde Yenilikler-Gül Eryılmaz
Kaygı Bozuklukları Tedavisinde Yenilikler- Murat Demet
Madde Kullanım Bozukluları Tedavisinde Yenilikler-Özlem Kızılkurt Kazan

Panel-18
NÖROBİLİMDEN KLİNİĞE GÖRSEL HALÜSİNASYONLAR
OB: Lütfü Hanoğlu

Görsel Halüsinasyonlarda Fonksiyonel Beyin Networkleri -Taha Hanoğlu
Şizofrenik Pozitif Negatif Semptom Analojisi Çerçevesinde Halüsinasyon/Apati- Zeynep Temel Yıldız
Capgras Sendromunun Nörobiyolojik Arkaplanı -Esra Zeynep Düdükçüoğlu
Nörobilimden Kliniğe Görsel Halüsinasyonlar -Lütfü Hanoğlu

Panel-19
Her Yönden OKB
OB: Ömer ŞENORMANCI

Koronavirüs salgını ve OKB-Abdulkadir Tabo
Bulaşma OKB’si ve kognitif davranışçı terapi- Ömer ŞENORMANCI
OKB ve EMDR-Onur Okan DEMİRCİ
OKB’nin psikofarmakolojisinde güncel gelişmeler- Eser SAĞALTICI

 

09:45-10:30

Konferans-12
OB: Alp üçok

Olgular Eşliğinde Şizofrenide Tedavi Değişimi; Neden, Nasıl ve Ne Zaman?- Nesrin Dilbaz

10:30-10:45

KAHVE ARASI

10:45-11:45

UYDU SEMPOZYUM – 6

     

11:45-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-13:45

CUMARTESİ TARTIŞMA-1
OB: Murat Demet

Tüm Depresyonlar Tek Tip midir? Kürşat Altınbaş- Vesile Cankorur

Panel-20
SEREBELLUM: KÜÇÜK BEYİN – II
OB: Behçet Coşar

Şizofreni ve Serebellum-Muhammet Hakan Aksu
Korku – Anksiyete ile İlişkili Bozukluklar ve Serebellum –Ali Erdoğan
Impulsivite – Kompulsivite ve Serebellum – Erman Şentürk
Bağımlılık ve İlaç Aşermede Serebellum – Bahadır Geniş
Uyku Bozuklukları ve Serebellum – İrem Ekmekçi Ertek

Panel-21
PSİKİYATRİDE EŞTANI VE TEDAVİDE ZORLUKLAR; DEHB
OB: B. Öncü-Umut Mert Aksoy

DEHB ve Kaygı Bozuklukları Birlikteliği ve Yönetimi- Eyüp Sabri Ercan
DEHB ve OKB Birlikteliği ve Yönetimi-Bedriye Öncü
DEHB ve Bağımlılık Birlikteliği ve Yönetimi-Onur Noyan
Bipolar Bozukluk ve DEHB Birlikteliği ve Yönetimi-Umut Mert Aksoy

Panel-22
RUH SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI, GENEL ve, KLİNİK POPÜLASYON AÇISINDAN PANDEMİNİN RUHSAL SONUÇLARI
OB: Elvan Özalp

Uyku Bozuklukları- Ece Yazla Asafov
Kaygı Bozuklukları ve OKB- Seda Kiraz
Nöropsikiyatrik Belirtiler- Ahmet Alp Karakaşlı
Alkol ve Madde Bağımlılığı- Fatmagül Helvacı
Psikotik Bozukluklar ve Bipolar Bozukluk-Ünsal Aydınoğlu

13:45-14:30

Konferans-13
OB: Oğuz Karamustafalıoğlu

Geropsikiyatri Uygulamalarının İncelikleri– Derya İpekçioğlu

14:30-14:45

KAHVE ARASI

14:45-15:45

ABDİ İBRAHİM OTSUKA UYDU SEMPOZYUM – 7
Kronik Ruhsal Hastalıklarda Sürdürülebilir Yaşam & Sürdürülebilir Tedavi : STAMP
Moderatör : Prof. Dr. Nesrin Dilbaz
Konuşmacılar : Prof. Dr. Christoph Correl , Doç. Dr. Aslı Enez Darçın , Doç. Dr. Neslihan Akkişi Kumsar , Prof. Dr. Kürşat Altınbaş , Doç. Dr. Onur Noyan

     

15:45-16:00

KAHVE ARASI

16:00-17:00

UYDU SEMPOZYUM – 8

     

17:00-17:15

KAHVE ARASI

17:15-18:00

Konferans-14
OB: Okan Çalıyurt

Psikiyatride Umut Vaadeden Nörobiyobelirteçler
Yakup Albayrak

Panel-23
ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA GÖZDEN KAÇAN DURUMLAR
OB: Ali Çayköylü- Ersin Hatice Karslıoğlu

Poliklinikte Anksiyete Bozukluklarını Ne Kadar Tanıyoruz?- Esra Kabadayı Şahin
Anksiyete Bozukluklarında Adli Meselelerin Ele Alınması- Pakize Evşen Ata
Anksiyete Bozuklukları ve İntihar- Bahar Yeşil Örnek
Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde SSRI’lar mı SNRI’lar mı ?
Neşe Burcu Bal

Panel-24
HER YÖNÜ İLE İNTİHAR
OB: Çiçek Hocaoğlu

İntiharın Nörobiyolojisi-Çiçek Hocaoğlu

Yaşam boyu İntiharı Öngörebilmek-Yunus Hacımusalar

İntihara Psikososyal Yaklaşım-Aytül Karabekiroğlu

İntihar ve Medya-Nermin Gündüz

 

Panel-25
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA KLİNİK GÜÇLÜK GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
OB: Onur Noyan

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Uygunsuz Cinsel Davranışlar ve Çözüm Önerileri-Ferhat YAYLACI
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Yeme Sorunları ve Çözüm Önerileri-Barış GÜLLER
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Uyku Sorunları ve Çözüm Önerileri-Begüm ŞAHBUDAK
Otizm Spektrum Bozukluğu, Tanılamada Karşılaşılan Güçlükler- Damla Eyüboğlu

18:00-18:45

Konferans-15
OB: Yakup Albayrak

Makineler Psikiyatrinin Yerini Alabilir mi?– Okan Çalıyurt

18:45-19:00

KAHVE ARASI

19:00-20:30

Panel-26
HAREKET BOZUKLUKLARINA ORTAK BAKIŞ, PSİKİYATRİ VE NÖROLOJİ PENCERESİNDEN HAREKET BOZUKLUKLARI
OB: Okan Doğu

Tardif Diskinezi Tedavisinde Son Gelişmeler- Nesrin Dilbaz
Huntington Hastalığı ve Psikiyatrik Görünümlerinin Yönetimi-Yeşim Sücüllü Karadağ

Vaka – Okan Doğu/Nesrin Dilbaz

Panel-27
ÇOCUKLUKTAN YETİŞKİNLİĞE NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR
OB: Tayfun Kara

Çocukluk Döneminde Nörogelişimsel- Fahri Çelebi
Nörogelişimsel Bozukluklarda Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş-Tayfun Kara Yetişkinlerde Nörogelişimsel Bozukluklar-Tacettin Kuru
Yetişkin Dönemi Nörogelişimsel Bozukluklarda Tanı Karmaşası- Selime Çelik

PANEL-28
BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE PRATİK UYGULAMALAR: NE YAPMALI, NE YAPMAMALI?
OB: Zehra Arıkan

Alkol Kullanım Bozukluğuna Yaklaşım- Zehra Arıkan
Kumar Oynama Bozukluğuna Yaklaşım- Merih Altıntaş
Teknolojik Bağımlılıklara Yaklaşım- Müberra KULU
Kokain Kullanım Bozukluğuna Yaklaşım- Birgül Cumurcu

 

Panel-29
FONKSİYONEL TIP BAKIŞ AÇISIYLA NÖROPSİKİYATRİ
OB: Tijen Şengezer

Zihin Detoksu-Murat Keklikoğlu
Psikobiyotikler-Tijen Şengezer
Serotonin Neden mi Sonuç mu? Deniz Şimşek
Nöroenflamasyon-Dilek Yazıcıoğlu Cezayir

NEI CONGRESS

07.11.2021

A Salonu

B Salonu

C Salonu

D Salonu

09:00-10:30

Panel-30
KURAMSAL AÇIDAN VAJİNİSMUSU ANLAMAK
OB: Memduha Aydın

Bilişsel Davranışçı Kuram Penceresinden Vajinismusu Anlamak-Sinay Önen
Psikanalitik Kuram Penceresinden Vajinismusu Anlamak-Gülin Özdamar Ünal
Biyolojik Yaklaşım Penceresinden Vajinismusu Anlamak-Memduha Aydın

Panel-31
ŞEMA TERAPİ VE METAKOGNİTİF TERAPİ PERSPEKTİFİNDEN KAYGI BOZUKLUKLARI
OB: Aslı Enez Darçın

Kaygı Bozukluklarında Şemalar- Aslı Enez Darçın
Kaygı Bozukluklarında Modlar- Reyhan Nuray Duman
Kaygı Bozukluklarında Metakognitif Terapi– Ali Engin Uygur
Kaygı ve Polivagal Teori-Şükran Telci

Panel-32
MASTERSON YAKLAŞIMI İLE ŞİZOİD KENDİLİK BOZUKLUĞU
OB: Oya Güçlü

Masterson yaklaşımı ile Şizoid Kendilik Bozukluğu, Kuramsal Açılım- Dilek Yeşilbaş
Şizoid Kendilik Bozukluğu Vaka Sunumu-Necdet Dönmez
Şizoid Kişilik Bozukluğu ve Narsistik Kişilik Bozukluğu Ayrımı– Mustafa Tuncer
Şizoid Kendilik Bozukluğunun Tanısal Zorlukları ve Psikoterapisi-
Mustafa Tuncer

 

10:30-10:45

KAHVE ARASI

10:45-12:15

Panel-33
CİNSİYET HORMONLARI VE PSİKOPATOLOJİ ÜZERİNE ETKİLERİ
OB: Çiçek Hocaoğlu

Östrojen, Raloksifen ve Şizofreni -Fatma Gül Helvacı Çelik
Depresyonda Cinsiyet Farklılıkları: Nöroöstrojenlerin Rolü – Mehmet Baltacıoğlu
Erkeklerde ve Kadınlarda Testosteron ve İntihar Davranışı– Meltem Puşuroğlu Anksiyete Bozukluklarında Cinsiyet Farklılıkları: Korku, Stres ve Gonadal Hormonlar Arasındaki Etkileşimler – Ali Görkem Gençer

Panel-34
NOTALARIN GÜCÜ: MÜZİK VE PSİKİYATRİ
OB: Behçet Coşar

Müzik terapi, Müzikal Müdahale ve Müzik Tıbbı Nedir?- Adnan Çoban
Müziğin Ruh Sağlığına Etkisi- İrem Ekmekçi Ertek
Ünlü Müzisyenler ve Ruhsal Durumları- Aruz Bozkurt
Müzik, Notalar ve Ruhsal İyilik– Behçet Coşar

Panel-35
VAKA TARTIŞMASI
Bir Psikiyatri Hastanesinde Karşılaşılan Travmatik Öykülerle Zor Olgular
OB: Filiz İzci

Gebelik İnkarı – Didem Beşikçi Keleş
Şizofreni Vakası I – Batuhan Ayık
Hayvana Şiddet Vakası- Batuhan Ayık
Şizofreni Vakası II-Diğdem Göverti

 

12:15-12:45

KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME
-Oğuz Karamustaflıoğlu
-Nesrin Dilbaz