Ana Sayfa / Sözel Bildiri Sunumları

Sözel Bildiri Sunumları

Gün Salon Saat Sözel No Bildiri Başlığı
29 EKİM 2020, PERŞEMBE Salon B Oturum Başkanı: Aslı Enez Darçın
20:00-20:10 SS-001 DEPRESYON HASTALARINDA POZİTİF PSİKOTERAPİ İLE İŞLEVSELLİĞİN DÜZENLENMESİ
Ahmet Yılmaz
20:10-20:20 SS-002 GERİATRİK DEPRESYON HASTALARINDA BENLİK SAYGISI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Aslı Beşirli
20:20-20:30 SS-003 KRONİK TİNNİTUS HASTALARINDA ANKSİYETE, ALEKSİTİMİ, TRAVMA VE NÖROBİLİŞSEL İŞLEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Aslı Tutan
20:30-20:40 SS-004 ERİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDA BİR ETKEN MİDİR?
Bahadır Geniş
Salon C Oturum Başkanı: Engin Emrem Beştepe
20:00-20:10 SS-005 ALDATILAN EŞLERDE BAĞLANMA STİLLERİ, ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, EVLİLİK DOYUMU VE CİNSEL DOYUM: TANIMLAYICI ÇALIŞMA
Ebru Şahan
20:10-20:20 SS-006 TİNNİTUSUN PSİKİYATRİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Neslihan Sevil
20:20-20:30 SS-007 SİGARA KULLANIMI İLE HEYECAN ARAMA, DÜRTÜSELLİK, UMUTSUZLUK VE ANKSİYETE DUYARLILIĞI İLİŞKİSİ
Hasan Ünver
20:30-20:40 SS-008 TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYONDA TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM TEDAVİSİNE YANIT İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Hüseyin Ünübol
Salon D Oturum Başkanı: Gül Eryılmaz
20:00-20:10 SS-009 ALKOL-MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEDAVİ MOTİVASYONUNUN MADDE TİPİ VE KİŞİLİK BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ
Alptekin Çetin
20:10-20:20 SS-010 RUH SAĞLIĞI VE DİĞER ALANLARDA ÇALIŞAN HEKİM VE HEMŞİRELERDE RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK DAMGALAMA
Dursun Hakan Delibaş
20:20-20:30 SS-011 OPİYAT KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA SERUM LEPTİN VE GHRELİN SEVİYELERİ İLE YOKSUNLUK VE AŞERME ARASINDAKİ İLİŞKİ
Hüseyin Kara
20:30-20:40 SS-012 BAĞIMLILIK ALANINDA ÇALIŞAN RUH SAĞLIĞI UZMANLARINDA TÜKENMİŞLİK
Melis Demircioğlu
Salon E Oturum Başkanı: Işıl Göğcegöz
20:00-20:10 SS-013 INSTAGRAM BAĞIMLILIĞI VE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR
Muhammed Hakan Aksu
20:10-20:20 SS-014 BİPOLAR AFFEKTİF BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI
Seda Tanrıverdi
20:20-20:30 SS-015 TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE TAKİP EDİLEN PSİKOTİK BOZUKLUK HASTALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI
Seda Tanrıverdi
20:30-20:40 SS-016 PSİKOLOG VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN İŞ DOYUMU, ANKSİYETE, ÇALIŞMA KALİTELERİ VE MERHAMET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ava Şirin Tav
20:40-20:50 SS-017 SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN YAŞAM BOYU PSİKİYATRİK EKTANILARI VE BİPOLAR BOZUKLUK EKTANISI İLE İLİŞKİSİ
Deniz Karayün
Gün Salon Saat Sözel No Bildiri Başlığı
30 EKİM 2020, CUMA Salon B Oturum Başkanı: Neslihan Akkişi Kumsar
20:00-20:10 SS-018 ŞİZOFRENİ HASTALARINDA OBSESİF-KOMPÜLSİF BELİRTİLERİN KLİNİK ÖZELLİKLER VE KLOZAPİN KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ
Asena Üzdü
20:10-20:20 SS-019 ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA ANKSİYETE İLE SERUM ÜROTENSİN-II VE S100B SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Aslı Kazğan
20:20-20:30 SS-020 OBEZLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, BAĞLANMA BİÇİMLERİ VE SAVUNMA MEKANİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Aslı Kazğan
20:30-20:40 SS-021 SPOR ANKSİYETESİ ÖLÇEĞİ 2: TÜRK TOPLUMUNDA GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Hasan Demirci
20:40-20:50 SS-022 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTALARINDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUP TERAPİSİ İLE SOSYAL VE NÖROBİLİŞSEL İŞLEVLERİN İLİŞKİSİ
Aybüke Aydın
20:50-21:00 SS-023 ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA ÜZERİNE ETKİSİ
Aysu Kara
Salon C Oturum Başkanı: Ömer Şenormancı
20:00-20:10 SS-024 BİR BAĞIMLILIK KLİNİĞİNDE YATARAK TAKİP EDİLEN HASTALARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Çetin Turan
20:10-20:20 SS-025 OBEZİTE İLE BARİATRİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA KİLO KAYBININ PSİKOLOJİK YORDAYICILARI: BİR SENELİK İZLEM ÇALIŞMASI
Güliz Şenormancı
20:20-20:30 SS-026 İKİ UÇLU BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUDURUM DENGELEYİCİ TEDAVİ DEĞİŞİKLİKLERİ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI: ÖN ÇALIŞMA
Azize Beril Taşçı
20:30-20:40 SS-027 BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDEN KEFALETNAME İLE TABURCU OLAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Buğra Çetin
20:40-20:50 SS-028 ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA SOMATİZASYON, ALEKSİTİMİ VE HASTALIK İNKARININ İNCELENMESİ
Ceyhun Hacıyev
20:50-21:00 SS-029 PSYCHIATRIC DISORDERS IN BARIATRIC SURGERY CANDIDATES: PRELIMINARY RESULTS OF A TURKISH PREBARIATRIC SURGERY SAMPLE
Esin Erdoğan

 

Salon D Oturum Başkanı: Ersin Hatice Karslıoğlu
20:00-20:10 SS-030 PERSONALITY TRAITS, CHILDHOOD TRAUMA AND DISSOCIATION IN PATIENTS WITH NREM PARASOMNIA
Esra Aydın Sünbül
20:10-20:20 SS-031 ŞAŞILIK TANISIYLA TAKİP EDİLEN ÇOCUK VE ERGENLERDE ANKSİYETE BOZUKLUĞU VE BENLİK SAYGISI
Fahri Çelebi
20:20-20:30 SS-032 ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNDE TAMAMLANMIŞ İNTİHAR OLGULARININ SOSYODEMOGRAFİK VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Faruk Kurhan
20:30-20:40 SS-033 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA KOMPULSİF SATIN ALMA İLE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMATİK YAŞANTILARI İLİŞKİSİ
Feride Yıldırım
20:40-20:50 SS-034 PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME VE BAĞLANMA STİLLERİ
Müberra Kulu
20:50-21:00 SS-035 AKROFOBİ TEDAVİSİNDE MARUZ BIRAKILMA TÜRÜNE GÖRE KATILIMCILARIN ÖZNEL KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Gökçe Vogt
Salon E Oturum Başkanı: Özlem Devrim Balaban
20:00-20:10 SS-036 ELEKTROKONVÜLZİF TEDAVİ UYGULANAN YAŞLILARIN KLİNİK VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ERİŞKİNLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Gözde Ataöv
20:10-20:20 SS-037 ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ’NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ SEBEBİYLE İSTENEN KONSÜLTASYONLARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülay Taşçı
20:20-20:30 SS-038 ANKSİYETENİN SOSYODEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLERLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Diler Özyurt
20:30-20:40 SS-039 ELEKTROKONVÜLZİF TEDAVİ UYGULANAN YAŞLI HASTALARIN TEDAVİYE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİNİN ERİŞKİN HASTALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
Kaan Boran
20:40-20:50 SS-040 EVLİ BİREYLERDE EVLİLİK UYUMLARI VE RUHSAL BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Mahmut Onur Karaytuğ
20:50-21:00 SS-041 RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASINDAKİ ARTIŞ ESRARIN NÖROPROTEKTİF ÖZELLİĞİ İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR: BİR OKT ÇALIŞMASI
Mehmet Hamdi Örüm

 

   

 

 

 

 

 

 

Salon F 

 

 

 

 

 

 

Oturum Başkanı: Mihriban Dalkıran
20:00-20:10 SS-042 PSİKOTİK BOZUKLUK GRUBU HASTALARIN SUÇ NİTELİKLERİ
Mert Batmaz
20:10-20:20 SS-043 BEHÇET HASTALARINDA DEPRESYON, ANKSİYETE, UMUTSUZLUK, HASTALIK ANLAMI VE OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nur Nihal Baltacı
20:20-20:30 SS-044 BİR DUYGUDURUM KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR: TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA
Osman Ak
20:30-20:40 SS-045 DÜŞÜNCE BOZUKLUĞUNUN PENCERESİNDEN:SANRI TÜRLERİNİN KLİNİK TANILAR VE SOSYODEMOGRAFİK VERİLERLE RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Hatice Cansu Selvi
20:40-20:50 SS-046 YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANILI HASTALARDA YETİŞKİN AYRILMA ANKSİYETESİ KOMORBİDİTESİ VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Sedef Şeyma Yılmaz
20:50-21:00 SS-047 KORUMALI EVLERDE KALAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM KALİTESİ VE SOSYAL İŞLEVSELLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Alaaddin Hekim
 

 

 

 

 

Salon G

 

 

 

 

Oturum Başkanı: Süheyla Doğan Bulut
20:00-20:10 SS-048 POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANILI HASTALARDA BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU GÖRÜLME SIKLIĞI VE AGRESYON İLE İLİŞKİSİ
Sevda Korkmaz
20:10-20:20 SS-049 TRAVMATİK YAŞANTILARIN OBSESYON VE KOMPÜLSYONLARLA OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sevda Korkmaz
20:20-20:30 SS-050 YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞUNDA TAM KAN SAYIMI PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sibel Kulaksızoğlu
20:30-20:40 SS-051 PSİKOLOJİK YARDIM ARAMA TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI
Şükran Yırtımcı
20:40-20:50 SS-052 İLK ATAK PSİKOZ HASTALARINDA TPA-BDNF YOLAĞININ KLİNİK BELİRTİLER VE STRES YOLAĞI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Ümit Haluk Yeşilkaya
20:50-21:00 SS-053 KATATONİ NEDENİYLE EKT UYGULANAN HASTALARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR MU?
Zozan Parsanoğlu
Gün Salon Saat Sözel No Bildiri Başlığı
31 EKİM 2020, CUMARTESİ Salon G Oturum Başkanı: Cemal Onur Noyan
13:30-13:40 SS-054 ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DENETİMLİ SERBESTLİK POLİKLİNİĞİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdullah Burak Uygur
13:40-13:50 SS-055 ERKEK ŞİZOFRENİ HASTALARINDA COMT GENİ VAL158MET POLİMORFİZMİ İLE PREMORBİD KANNABİS KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ayşegül Ermiş
13:50-14:00 SS-056 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ETİYOLOJİSİNDE BDNF VE GDNF GEN METİLASYONUNUN ETKİSİ
Ayşe Döndü
14:00-14:10 SS-057 TÜRKİYE’DE DOKTOR İNTİHARLARI
Emrah Songur
14:10-14:20 SS-058 İNFERTİLİTE TANILI KADIN HASTALARDA ALEKSİTİMİ, YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kerim Uğur
14:20-14:30 SS-059 THE ROLES OF EMPATHY, THEORY OF MIND, AND ALEXITHYMIA IN BORDERLINE PERSONALITY DISORDER
Merve Akkuş
14:30-14:40 SS-060 BRUKSİZMLİ HASTALARDA ALEKSİTİMİ VE ÖFKE DÜZEYLERİ
Musa Şahpolat
Salon G Oturum Başkanı: Umut Mert Aksoy
16:45-16:55 SS-061 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI HASTALARDA ZONULİN VE CLAUDİN-5 KAN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Pınar Aydoğan Avşar
16:55-17:05 SS-062 GEBE OKULUNUN DOĞUM ANKSİYETESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Seda Kırcı Ercan
17:05-17:15 SS-064 MAJÖR DEPRESYON HASTALARINA UYGULANMIŞ TTMU TEDAVİSİNİN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ: BİR ÖN BİLDİRİM ÇALIŞMASI
Sibel Çakıtlı
17:15-17:25 SS-065 KADINDAN ERKEĞE CİNSİYET GEÇİŞİNDE HORMON TEDAVİSİNİN YAŞAM KALİTESİ, BEDEN ALGISI VE BENLİK SAYGISI ÜZERİNE ETKİLERİ
Şenol Turan
17:25-17:35 SS-067 KAVUM SEPTUM PELLUSİDUM İLE PSİKOPATOLOJİ VE NÖROPSİKOLOJİK FONKSİYONLARIN İLİŞKİSİ
Zeliha Cengiz Al