Ana Sayfa / Davet / KONGRE DAVET

KONGRE DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Konuşmacıları ve katılımcıları ile her geçen yıl büyüyen ve özlenen kongremiz bu yıl 5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi olarak 29 Ekim – 1 Kasım 2020 tarihleri arasında Regnum Carya Otel, Belek’te sizlerle olacaktır.

Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği tarafından kongremizin bu yılki teması “Teoriden Pratiğe Köprüler Kurmak: Çocukluktan Yaşlılığa Bütüncül Yaklaşım” olup alanında yetkin ve değerli konuşmacılarımızı psikiyatri çalışanları ile buluşturmayı ve bilgilerimizi dinamik oturumlarla güncellemeyi hedeflemiş bulunuyoruz.

Bu yıl kongremizde, temamıza uygun olarak psikiyatride biyopsikososyal yaklaşımı tüm boyutları ile ele alarak hem tanı hem tedavi süreçlerinde ve tüm yaş gruplarında psikiyatride bütüncül yaklaşımı gündeme alacağız. Dünyada ve ülkemizde yaşlanan nüfusla birlikte, ruh sağlığı hizmetlerine ulaşılabilirlik arttıkça sunduğumuz hizmetlerin artık çok daha geniş bir yaş aralığına ulaştığını biliyoruz. Bu anlamda klinik öncesi ve klinik kanıtlarla desteklenen bilgiyi, ulusal/uluslararası uzman ve yetkin ağızlardan dinleyerek, tanı ve tedavilerimizde tüm yaşlar için etkin ve güvenli yaklaşımı “yaşam boyu psikiyatri” anlayışı ile oluşturmak üzere tartışıyor olacağız. Bu yıl da ruh sağlığı alanında ulusal ve uluslararası yetkin isimlere konferanslar, paneller, uydu sempozyumları ve tartışmalar ile ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz.

Nörogörüntülemeden genetiğe, psikofarmakolojiden psikoterapiye uzanan psikiyatri pratiğinde uzman isimlerle bir araya gelerek” teoriden pratiğe köprüler” kurmak amacıyla en güncel kanıta dayalı bilgileri paylaşmak üzere sizleri de kongremizde görmek isteriz.

Prof. Dr. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU           Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ
Kongre Başkanı                                                           Kongre Başkanı

Hakkında 5. Psikiyatri Zirvesi & 12 Ulusal Anksiyete Kongresi